De Climate Award als erkenning voor onze impact op het Tongerse leefmilieu

De Stad Tongeren organiseert jaarlijks de verkiezing voor de Climate Award. Tongerse bedrijven die acties ondernemen die een positieve impact hebben op het leefmilieu, natuur, mobiliteit, energie, afvalbeheer... kunnen een dossier indienen om mee te dingen naar de Award. Vervolgens worden er drie bedrijven genomineerd, waarvan er eentje de wisseltrofee in ontvangst mag nemen.

Bij een eerste deelname in 2022 behaalden we een nominatie, maar ging de award naar buurtbedrijf SKF. Het voorbije jaar ondernamen we 17 duurzaamheidsacties in het kader van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties voor het behalen van ons VCDO-getuigschrift.

Hieruit selecteerden we drie acties die het meeste impact hebben op onze directe omgeving als dossier voor de Tongerse Climate Award. Daarnaast legden we ons nieuwe project omtrent het energiedelen op Tongeren-Oost voor.

1. Een engagement in een waterbeheersproject

We vervingen onze klassieke waterfontein door de Dopper Water Tap. De tap is gericht op gedragsverandering en stimuleert het drinken van kraanwater uit een herbruikbare fles. Een gepersonaliseerd dashboard geeft inzicht in de mate van impact die we als organisatie maken. Het dasboard toont de hoeveelheid verminderd plasticafval in kilo's, het verminderd aantal plastic wegwerpflesjes en de hoeveelheid verminderde CO2-uitstoot.

De tap is daarenboven openbaar. Dankzij een samenwerking tussen Dopper en Google Maps kan iedereen via de zoekterm Watertap onze openbare tap vinden om zijn herbruikbare fles bij ons te komen vullen. Als bedrijf tekenden we de Dopperwave waarmee we ons engageren om wegwerpplastic uit onze organisatie te bannen en we moedigen onze medewerkers aan om hetzelfde te doen.

We koppelden de installatie van deze tap aan de deelname aan de River Cleanup Challenge. Elke medewerker die de challenge volbracht, kreeg een herbruikbare Isola Dopperfles. Vijfentwintig medewerkers namen deel aan de Challenge. Daarmee behaalden we zelfs de top 10 van deelnemende bedrijven. We zijn dan ook trots dat wij als klein visje tussen grote haaien als Volkswagen, Dell, AS Adventure en Keytrade Bank staan.

Naar aanleiding van de Challenge namen enkele medewerkers het initiatief om eenmaal per maand zwerfvuil op te ruimen op Tongeren-Oost. We namen hiervoor contact met de logistieke dienst die ons voorzag van de nodige vuilzakken en zorgt voor het ophalen van de volle zakken.

Sarah vk
Patrick vk
Margherita vk
Margaux vk
Jan D vk
Isabel vk
Cinthe vk
IMG 20230511 WA0005
20230526 131142
Kim vk
IMG 20230511 WA0008
20230423 134943

2. Onze medewerkers sensibiliseren over de klimaatverandering

1. Duurzaamheidstips

Onze medewerkers ontvangen elke maand een duurzaamheidstip om thuis en op kantoor duurzamer te leven. In deze tips vertalen we onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid in concreet toepasbare acties. Op onze website vinden onze comfortmakers een overzicht van deze duurzaamheidstips, dat maandelijks wordt aangevuld: www.isola.be/duurzaamheidstips

2. Dopper Water Tap

Zoals hierboven vermeld installeerden we een Dopper water tap om het drinken van kraanwater te stimuleren en voerden we een campagne rond onze tap om onze medewerkers bewust te maken van het probleem van wegwerpplastic en om hen te activeren om deel te nemen aan de River Cleanup Challenge.

3. Een groene teambuilding

Onze teamdag op 14 juli stond in het teken van klimaatverandering: Isola Goes Green. We deden teamactiviteiten in het Nationaal Park Hoge Kempen om te connecteren met de natuur. Dit werd begeleid door roedelmanager Stefan Goris. Nadien volgden we met heel het bedrijf een workshop eco-percussie, waarbij we samen muziek maakten met ‘instrumenten’ gemaakt van afval. Tot slot was ons feest om het bouwverlof in te zetten eveneens in het thema Jungle/Rainforest.

4. Sorteren van 'huishoudelijk' kantoorafval

Ons bedrijfsafval wordt uiteraard al lange tijd gesorteerd, maar op vlak van ons huishoudelijk kantoorafval was er nog werk aan de winkel. Sedert maart hebben we naast papier – hetgeen al vele jaren gescheiden wordt – ook aparte vuilbakken voor GFT, PMD en rest.

3. De biodiversiteit bevorderen

Naar aanleiding van de bouw van onze toonzaal hebben wij ook onze bedrijfstuin heraangelegd. We zijn gevestigd op industrieterrein Tongeren-Oost en willen voldoende bomen en planten op onze site aanwezig hebben om een goede luchtkwaliteit te bewaren en de biodiversiteit te bevorderen.

We plaatsten ook een insectenhotel omdat het voor insecten door de toenemende verstedelijking steeds moeilijker is om een schuilplaats of een nestplaats te vinden. Insecten zijn een onmisbare schakel in de natuur en van onschatbare waarde voor het ecologisch evenwicht.

Om dezelfde reden participeerden we aan Maai Mei Niet. Door een maand niet te maaien, krijgen andere planten dan gras de kans om te bloeien. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden daardoor sneller voedsel. Onze nectarscore van Maai Mei Niet is B. Concreet betekent dit dat ons gazon elke dag nectar voorziet voor 1.041 bijen.

4. Energiedelen op Tongeren-Oost

Momenteel loopt er een testproject met 10 bedrijven van Tongeren-Oost onder begeleiding van AYA ENERGY, onafhankelijk netwerk van Energy Managers.

Het doel van de testfase is om enerzijds het energieverbruik en anderzijds de hoeveelheid opgewekte energie van elk van deze bedrijven in kaart te brengen, om te bekijken of er een dynamisch contract mogelijk is om energie tussen de bedrijven onderling uit te wisselen en het koop- en verkoopproces van energie te optimaliseren.

In het najaar van 2023 zal het resultaat van dit onderzoek geanalyseerd worden en in geval van een gunstig resultaat, omgezet worden in een actieplan waarbij alle bedrijven van industriezone Tongeren-Oost betrokken worden.

We zijn heel dankbaar deze Award te hebben mogen ontvangen. Het is een mooie bekroning van onze inspanningen op vlak van duurzaamheid en leefmilieu en een extra motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg!
Zwerfvuil foto
14 Leven in het water
13 Klimaatactie
15 Leven op het land
7 Betaalbare en duurzame energie

Meer blogartikels

IMG 0046 Aangepast
08 mei 2023

Vind je droomvloer met Margaux

Maak kennis met onze interieurarchitecte, die met veel enthousiasme haar licht laat schijnen over jouw vloerproject.
IMG 9792b Aangepast
14 februari 2023

Welkom in onze nieuwe toonzaal!

3D visualisaties, een lichttafel en een all-in-one service. Dat is slechts een greep uit de troeven van onze nieuwe toonzaal. Ontdek meer!