Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord hieronder. Je kan het ook proberen met een trefwoord in de zoekbalk hierboven. Spreek je liever een van onze experts? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Vloeropbouw

Polyurethaan (Pur) is een veelvuldig gebruikt materiaal met bijzonder goede eigenschappen. Het is de basis van onze matrassen, onze schoenen, je douchegordijn, de kinderstoel en zelfs van medische instrumenten zoals verbandmiddelen en nieuwe hartkleppen.

Isola was een van de pioniers om Pur te gebruiken als isolatiemateriaal, meer bepaald voor vloeren, zoldervloeren en kruipkelders.

Onze PurePur behoort tot de vierde generatie gespoten polyurethaan. Deze polyurethaan is de meest milieuvriendelijke ter wereld, aangezien het meest belastende element, namelijk het blaasmiddel, dat de Pur doet schuimen, nu volledig bestaat uit een ecologisch gas.

Meer weten over Purepur: PurePur

Liever een nog ecologischer product voor je vloerisolatie? Dan adviseren we Thermogran®

Nee. Dankzij het doorgedreven onderzoek in het Isola-testlabo en door optimalisatie van onze machines en grondstoffen zal onze gespoten PurePur in je vloer niet verzakken.

Als Pur verzakt, dan is dit te wijten aan een van de volgende factoren:

- Minderwaardige basisgrondstoffen. Isola neemt haar basisgrondstoffen af bij wereldleiders zoals Plixxent, Covestro, Synthesia, Nestaan... en garandeert de allerhoogste kwaliteit.

- Slechte werfvoorbereiding. De ondergrond van de werf moet droog en vrij van stof zijn. Op die manier kan de Pur optimaal hechten en de hoogste eindsterkte behalen.

- Temperatuurschommelingen bij de plaatsing. Isola werkt enkel met volledig computergestuurde en gemonitorde vrachtwagens die de PurePur aanbrengen. Zo garanderen we een drievoudige check van de optimale temperaturen.

Om je een absolute garantie te bieden, nemen wij van al onze werven een staal die wij op druksterkte testen in ons labo. Wordt onze norm, die hoger ligt dan de wettelijke norm, niet behaald, dan doen wij de werken opnieuw. Dat is onze kwaliteitsgarantie.

Meer informatie: PurePur

Nee, wij produceren, leveren of plaatsen geen isolatieplaten, maar verkiezen PurePur. Dit is een gespoten polyurethaan die we bij jou op de werf (in-situ) aanbrengen en die, in vergelijking met isolatieplaten, volgende voordelen biedt:

- een grote energiebesparing: PurePur is de beste thermische isolatie op de markt

- 100% naadloos: de isolatielaag wordt rechtstreeks over en rondom leidingen aangebracht en heeft geen kans op lekken

- een langdurige kostenbesparing: wij garanderen de continuïteit van de isolatiewaarde

- bewezen kwaliteit: van elke werf nemen we een staal die we in ons eigen labo testen op druksterkte

- verhoogd wooncomfort: PurePur zorgt voor koelere zomers en warmere winters in huis

- een gunstige invloed op je EPB-norm: de dikte is vrij te bepalen en aanpasbaar naar jouw wens

- een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk: met één vrachtwagen vol PurePur vervoeren we evenveel isolatiemateriaal als met 80 vrachtwagens vol isolatieplaten. Met PurePur combineren we de componenten die de isolatie vormen namelijk pas op locatie. De basisgrondstoffen van PurePur zijn 80 keer compacter dan een isolatieplaat. Dit betekent uiteraard ook dat de CO2-uitstoot van het vervoeren van PurePur 80 keer minder is dan bij het vervoer van isolatieplaten.

Randisolatie is het isolatiemateriaal dat als kantstrook aan de randen van een ruimte of bouwelement aangebracht wordt om koudebruggen (thermische isolatie) of geluidsbruggen (akoestische isolatie) te vermijden, maar wordt ook toegepast bij vloerverwarming om de verwarmde dekvloer en afwerkvloer te laten uitzetten en krimpen zonder scheuren of barsten te geven (denk ook aan randisolatie rond kolommen en dergelijke).

Wanneer mag de randisolatie worden afgesneden?

Dit gebeurt het best na het vloeren en het invoegen van de vloer. Dit garandeert de beste akoestische isolatie.

Wij bieden drie verschillende producten als isolerende uitvullaag: Thermogran, PurePur en Thermo-ultra. De keuze voor een bepaald product is afhankelijk van de noden van je bouwproject.

- PurePur is gespoten polyurethaan. Deze haalt nog steeds de beste thermische isolatiewaarden. Dit is de beste oplossing voor het gelijkvloers.

- Thermogran is een isolatiegranulaat op basis van upcycling. Het product werd door ons in huis ontwikkeld en is ecologisch. Thermogran haalt zeer goede thermische isolatiewaarden en is ook akoestisch een grote meerwaarde. Dit is de beste oplossing voor de verdiepingen in huizen, appartementen en kantoorgebouwen.

- Thermo-ultra is een isolatiemortel met EPS-parels. Thermo-ultra heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, goede thermische isolatiewaarden en op vlak van akoestische isolatie een basiswaarde.

Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Je kan bij ons terecht voor je totale vloeropbouw, ook de vloerverwarming. Dat is onze all-in-one service. Hierdoor heb je één aanspreekpunt voor je volledige vloeropbouw en worden de werken door ons op elkaar afgestemd, hetgeen je tijdswinst oplevert.

Wij leveren en plaatsen de verwarmingsbuizen in principe tot en met de collector.

Wat houdt de Isola-service bij het plaatsen van vloerverwarming in:

- we kijken welk type vloerverwarmingsbuis het best bij je project past.

- we leveren en plaatsten de vloerverwarmingsleidingen.

- we leveren en plaatsen een massieve vloerverwarmingsverdeler.

- we doen een druktest op de leidingen en verdelers om zeker te zijn dat het systeem waterdicht is.

Voor het comfort van onze klanten gaan we graag nog een stap verder: we kunnen ook je warmtepomp plaatsen.

Contacteer ons voor de bespreking van jouw project.

De bovenste laag van je vloeropbouw wordt gevormd door je tegels. De dikte van deze laag (de tegels en de lijm samengeteld) is doorgaans 1,5 centimeter.

Onder de tegels zit de chape, al dan niet met vloerverwarming. Deze laag is tussen de 5 en de 8 centimeter dik.

Daaronder bevindt zich de vloerisolatie en de uitvulling. Volgens de huidige EPB-normen moet Pur 12 centimeter dik gespoten worden.

Je architect heeft overschot van gelijk om je dit af te raden.

De traditionele chapevezels die de voorbije twintig jaar op de markt waren, zijn inmiddels door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) uitvoerig onderzocht. Het onderzoek toont aan dat de vezels zich niet altijd optimaal verdelen over de massa van de chape en dat zorgt voor meer kans op breuken en scheuren. De vezels kunnen bovendien boven het oppervlak van de chape uitsteken en dat bemoeilijkt een perfecte afwerking van de vloer die op de chape moet komen.

Voor een optimaal chaperesultaat zijn er maar twee opties:

- een chape gewapend met netten

- onze BlueChape: deze is versterkt met een pasta op basis van Duremit. Deze verspreidt zich volledig en optimaal in de chapemengeling en is daarom ook goedgekeurd door het WTCB.

De eerste 5 dagen mag er absoluut niets op de chape komen. Veiligheidshalve raden wij aan om 8 dagen te wachten vooraleer de chape een eerste keer voorzichtig te bewandelen. Dit wil niet zeggen dat er stellingen of dergelijke op geplaatst mogen worden!

Voor de berekening van de volledige droogtijd van de chape hanteren we de volgende principes:

- voor de eerste 6 cm van de chape moet je 1 week droogtijd per centimeter in acht nemen

- voor elke extra centimeter boven de 6 cm moet je 2 weken droogtijd per centimeter voorzien

Wanneer de chape bijvoorbeeld 8 cm dik is, is de droogtijd bijgevolg 10 weken.

Komt er parket op de chape, dan is de droogtijd moeilijker te bepalen. In dat geval nemen we een staal van de chape (op diepte, niet aan de oppervlakte) om het vochtgehalte ervan te testen (carbuurmeting).

De Lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de Lambda-waarde, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage Lambda-waarde altijd beter isoleren dan materialen met een hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

Bekijk de Lambda-waarde van onze vloerisolatieproducten: Vloerisolatie

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

 • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
 • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
 • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPD staat voor Environmental Product Declaration, in het Nederlands ‘een milieuproductverklaring’.

Fabrikanten die een milieuboodschap op hun bouwproduct willen aanbrengen, moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en deze registreren in de EPD-databank. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieu-effecten van bouwproducten.

Een LCA geeft de milieu-impact van het product weer over de volledige levenscyclus ervan: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Met ons eigen isolatieproduct, Thermogran, hebben wij een EPD-certificaat behaald, en hiermee zijn wij een van de koplopers in onze sector op vlak van EPD.

www.environmentalproductdeclarations.eu

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf streeft Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het bouwproces is het voorkomen van spanning tussen de verschillende materialen van de vloeropbouw. Een ernstig gevolg van spanningen zijn scheuren in de tegels en/of voegen.

Bij een teveel aan spanning kunnen de tegels zelfs over de gehele oppervlakte loskomen. Je kan dit voorkomen door de ondergrond (de chape) te ontkoppelen van de vloerafwerking. Dit kan door het plaatsen van een ontkoppelingsmat, een elastische mat die geplaatst wordt tussen de chape en de tegels, of door te werken met een zeer flexibele tegellijm die zowel op de ondergrond als op de tegels gelijmd wordt.

Beide opties zijn perfect mogelijk mits correcte en professionele plaatsing. Bij de verlijming is het zeer belangrijk dat er een minimale lijmdikte van 5 mm gebruikt wordt en dat de buttering-floating methode wordt toegepast, waardoor de tegel volledig wordt voorzien van lijm.

Belangrijke aandachtspunten:

 1. In combinatie met vloerverwarming moeten de uitzettingsvoegen gerespecteerd worden. Er mag nooit een volle tegel over een uitzettingsvoeg geplaatst worden.
 2. Uitzettingsvoegen moeten met een silicone opgevuld worden, ze mogen niet ingewassen worden met voegsel.
 3. Vermijd een thermoshock bij het opstarten van de vloerverwarming. Het opwarmen van cementgebonden vloerlagen mag pas plaatsvinden na een een droogperiode van minimum 28 dagen. Vertrekkend vanaf de koude toestand wordt de vertrekwatertemperatuur manueel met stappen van 5 graden per 24 uur opgevoerd. Te snelle en te grote temperatuursveranderingen kunnen de vloer doen kromtrekken.

Wanneer je tegelvloer geplaatst is, kan er de dag nadien ingewassen of gevoegd worden. Na het einde van de voegwerken, moet je nog 24 uur wachten om over de vloer te lopen. Stel dat je nog wat gemorst voegsel ziet op de tegels, dan wacht je best minimum 24 uur vooraleer dit te gaan afwassen. Dit doe je best met cementsluierverwijderaar.

Met het intensief gebruiken van je vloer, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een keuken of het ophangen van een badkamermeubel, wacht je best een week na het inwassen.

Voor de tegels van een oppervlakte die intensief in contact staat met water, is het aanbrengen van een waterdichting heel belangrijk.

Er zijn heel wat toepassingsgebieden en waterbelastingsklassen (een douche in een privé-woning heeft bijvoorbeeld andere noden dan een douche in een sporthal) om een keuze te maken uit de verschillende producten die gebruikt kunnen worden voor waterdichting, bijvoorbeeld een vochtwerende doek, afdichtmortel of vloeibare afdichtingen.

Wij zijn voorstander van een vochtwerende doek om lekken en waterschade te voorkomen. De nodige aandacht bij de plaatsing hiervan is uiterst belangrijk. Zeker de binnen- en buitenhoek in een doucheruimte of rond een bad zijn zeer gevoelige plaatsen. De hoeken van het doek moeten hier goed overlappen. Daarnaast is het belangrijk dat de randen tussen tegels en douchebak of bad voorzien worden van silicone, hetgeen een extra bescherming biedt.

Isolatie

Polyurethaan (Pur) is een veelvuldig gebruikt materiaal met bijzonder goede eigenschappen. Het is de basis van onze matrassen, onze schoenen, je douchegordijn, de kinderstoel en zelfs van medische instrumenten zoals verbandmiddelen en nieuwe hartkleppen.

Isola was een van de pioniers om Pur te gebruiken als isolatiemateriaal, meer bepaald voor vloeren, zoldervloeren en kruipkelders.

Onze PurePur behoort tot de vierde generatie gespoten polyurethaan. Deze polyurethaan is de meest milieuvriendelijke ter wereld, aangezien het meest belastende element, namelijk het blaasmiddel, dat de Pur doet schuimen, nu volledig bestaat uit een ecologisch gas.

Meer weten over Purepur: PurePur

Liever een nog ecologischer product voor je vloerisolatie? Dan adviseren we Thermogran®

Nee. Dankzij het doorgedreven onderzoek in het Isola-testlabo en door optimalisatie van onze machines en grondstoffen zal onze gespoten PurePur in je vloer niet verzakken.

Als Pur verzakt, dan is dit te wijten aan een van de volgende factoren:

- Minderwaardige basisgrondstoffen. Isola neemt haar basisgrondstoffen af bij wereldleiders zoals Plixxent, Covestro, Synthesia, Nestaan... en garandeert de allerhoogste kwaliteit.

- Slechte werfvoorbereiding. De ondergrond van de werf moet droog en vrij van stof zijn. Op die manier kan de Pur optimaal hechten en de hoogste eindsterkte behalen.

- Temperatuurschommelingen bij de plaatsing. Isola werkt enkel met volledig computergestuurde en gemonitorde vrachtwagens die de PurePur aanbrengen. Zo garanderen we een drievoudige check van de optimale temperaturen.

Om je een absolute garantie te bieden, nemen wij van al onze werven een staal die wij op druksterkte testen in ons labo. Wordt onze norm, die hoger ligt dan de wettelijke norm, niet behaald, dan doen wij de werken opnieuw. Dat is onze kwaliteitsgarantie.

Meer informatie: PurePur

Nee, wij produceren, leveren of plaatsen geen isolatieplaten, maar verkiezen PurePur. Dit is een gespoten polyurethaan die we bij jou op de werf (in-situ) aanbrengen en die, in vergelijking met isolatieplaten, volgende voordelen biedt:

- een grote energiebesparing: PurePur is de beste thermische isolatie op de markt

- 100% naadloos: de isolatielaag wordt rechtstreeks over en rondom leidingen aangebracht en heeft geen kans op lekken

- een langdurige kostenbesparing: wij garanderen de continuïteit van de isolatiewaarde

- bewezen kwaliteit: van elke werf nemen we een staal die we in ons eigen labo testen op druksterkte

- verhoogd wooncomfort: PurePur zorgt voor koelere zomers en warmere winters in huis

- een gunstige invloed op je EPB-norm: de dikte is vrij te bepalen en aanpasbaar naar jouw wens

- een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk: met één vrachtwagen vol PurePur vervoeren we evenveel isolatiemateriaal als met 80 vrachtwagens vol isolatieplaten. Met PurePur combineren we de componenten die de isolatie vormen namelijk pas op locatie. De basisgrondstoffen van PurePur zijn 80 keer compacter dan een isolatieplaat. Dit betekent uiteraard ook dat de CO2-uitstoot van het vervoeren van PurePur 80 keer minder is dan bij het vervoer van isolatieplaten.

Randisolatie is het isolatiemateriaal dat als kantstrook aan de randen van een ruimte of bouwelement aangebracht wordt om koudebruggen (thermische isolatie) of geluidsbruggen (akoestische isolatie) te vermijden, maar wordt ook toegepast bij vloerverwarming om de verwarmde dekvloer en afwerkvloer te laten uitzetten en krimpen zonder scheuren of barsten te geven (denk ook aan randisolatie rond kolommen en dergelijke).

Wanneer mag de randisolatie worden afgesneden?

Dit gebeurt het best na het vloeren en het invoegen van de vloer. Dit garandeert de beste akoestische isolatie.

Wij bieden drie verschillende producten als isolerende uitvullaag: Thermogran, PurePur en Thermo-ultra. De keuze voor een bepaald product is afhankelijk van de noden van je bouwproject.

- PurePur is gespoten polyurethaan. Deze haalt nog steeds de beste thermische isolatiewaarden. Dit is de beste oplossing voor het gelijkvloers.

- Thermogran is een isolatiegranulaat op basis van upcycling. Het product werd door ons in huis ontwikkeld en is ecologisch. Thermogran haalt zeer goede thermische isolatiewaarden en is ook akoestisch een grote meerwaarde. Dit is de beste oplossing voor de verdiepingen in huizen, appartementen en kantoorgebouwen.

- Thermo-ultra is een isolatiemortel met EPS-parels. Thermo-ultra heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, goede thermische isolatiewaarden en op vlak van akoestische isolatie een basiswaarde.

Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Spouwmuurisolatie is een interessante investering en kan zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Je kan per jaar honderden euro's besparen op jouw energiefactuur. Daarnaast stijgt de verkoopwaarde van je woning.

Bovendien kom je in heel wat gevallen in aanmerking voor premies van je netbeheerder en/of de Vlaamse, Waalse of Brusselse overheid.

Wij helpen je graag bij de aanvraag van de premie(s).

De spouwmuren van nieuwbouwwoningen kunnen perfect geïsoleerd worden met Energypearls.

Zodra de dakbedekking is uitgevoerd en de raam- en deuropeningen afgesloten zijn, is je woning klaar voor spouwmuurisolatie.

We boren via je binnenmuur enkele gaatjes en vullen je spouw naadloos met Energypearls. Daarna kan de stukadoor (plakker) de binnenmuren afwerken en zie je niets meer van de boorgaten.

Helaas kan de spouwmuur niet geïsoleerd worden als de baksteen geëmailleerd is of als de spouw reeds geïsoleerd is met een ander isolatiemateriaal zoals glaswol. Een geschilderde woning kan ook geïsoleerd worden met Energypearls als de gebruikte verf een dampopen verf is.

Het product dat we gebruiken voor de isolatie van je spouwmuur, zijnde de Energypearls, is de perfecte combinatie van ventilatie en isolatie.

De Energypearls laten nog steeds ventilatie mogelijk om zo vochtophopingen/schimmel tegen te gaan, maar zorgen er anderzijds voor dat er minder luchtcirculatie is, zodat de muren beter geïsoleerd zijn.

Indien je opbouwrolluiken hebt, moeten we de verbinding van de spouw met de rolluikkast onderbreken. Anders bestaat het risico dat de rolluikkast zich ook vult met isolatie en dus onbruikbaar wordt.

In de meeste gevallen nemen we de afwerkplaat aan de binnenzijde van de rolluikkast af en dekken we de gaten die naar de binnenkant van de kast leiden tijdelijk af. Ook voor rolluikkasten die niet meer geopend kunnen worden, hebben we de nodige praktische en esthetische oplossingen.

Onze comfortmakers bekijken het graag samen met jou tijdens een vrijblijvende afspraak.

Onze Energypearls zijn ecologisch en op basis van EPS bolletjes.
Ze worden gebruikt voor de na-isolatie van bestaande woningen, maar ook als isolatie van nieuwbouwwoningen.

Wat zijn de voordelen van Energypearls?

- De Energypearls worden met een watergedragen (ecologisch) bindmiddel in de spouwmuur geblazen. Na de droging van het bindmiddel, ontstaat een homogene isolatieplaat in je spouwmuur die zorgt voor maximale isolatie, ventilatie en drainage.

- Speciaal ontwikkelde 'pistolen' en een uitgekiend boorpatroon garanderen een volledige en optimale dekking, zonder risico op spleten of kieren, in tegenstelling tot isolatieplaten.

- De Energypearls bestaan uit carbon verbeterd geëxpandeerd polystyreen. Het verschil met traditionele EPS-parels is een langere levensduur en een betere isolatiewaarde.

- De Energypearls bieden de juiste balans tussen thermische geleidbaarheid en vochtongevoeligheid voor een lagere EPC-waarde van je woning.

- Bij een nieuwbouwwoning kan je binnen- en buitenmuur gelijktijdig worden opgetrokken, omdat de isolatie van je spouwmuur nadien gebeurt (na de dakbedekking en afsluiting van raam- en deuropeningen). Op één dag tijd is je spouwmuur geïsoleerd. Dit zorgt voor een sneller bouwproces.

Je kan een premie bekomen voor het na-isoleren van je bestaande spouwmuur. Alle voorwaarden om van de premie te kunnen genieten vind je op https://www.vlaanderen.be/prem...

Belangrijk is dat je de werken laat uitvoeren door een erkende aannemer, zoals Isola.

De grootte van de premie is afhankelijk van je inkomen. Om je premie te berekenen is er een handige simulator op https://apps.energiesparen.be/...

De Lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de Lambda-waarde, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage Lambda-waarde altijd beter isoleren dan materialen met een hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

Bekijk de Lambda-waarde van onze vloerisolatieproducten: Vloerisolatie

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

 • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
 • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
 • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPD staat voor Environmental Product Declaration, in het Nederlands ‘een milieuproductverklaring’.

Fabrikanten die een milieuboodschap op hun bouwproduct willen aanbrengen, moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en deze registreren in de EPD-databank. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieu-effecten van bouwproducten.

Een LCA geeft de milieu-impact van het product weer over de volledige levenscyclus ervan: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Met ons eigen isolatieproduct, Thermogran, hebben wij een EPD-certificaat behaald, en hiermee zijn wij een van de koplopers in onze sector op vlak van EPD.

www.environmentalproductdeclarations.eu

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf streeft Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.

Duurzame energie

De airco-toestellen die op dit moment op de markt zijn hebben een zeer hoge energie-efficiëntie. Het verbruik is afhankelijk van het vermogen en het rendement van het toestel. Het vermogen dat je airco-toestel moet hebben, wordt berekend op basis van de oppervlakte van de ruimte die verwarmd/gekoeld moet worden. Er wordt hierbij tevens rekening gehouden met bijkomende factoren zoals het aantal en de oppervlakte van de ramen in de ruimte, de inval van de zon, in welke mate de ruimte geïsoleerd is, waar de airco geplaatst wordt, enzovoort.

Onze comfortmakers stellen je steeds een oplossing op maat voor.

Wil je een airco, maar vrees je voor het verbruik? Misschien is het plaatsen van (extra) zonnepanelen een optie. We bekijken het graag samen met jou.

Ook zonder premies blijft het installeren van zonnepanelen een slimme investering. In vergelijking met de beginperiode is de installatie van zonnepanelen aanzienlijk goedkoper geworden. Daarnaast is de levensduur van de huidige generatie zonnepalen langer. Je mag rekenen op een minimum van 25 jaar. Met glas-glas zonnepanelen ben je tussen de 40 en de 50 jaar verzekerd van hetzelfde rendement. Producenten geven tegenwoordig vermogensgaranties tot 30 jaar.

Met zonnepanelen voorzie je in je eigen energie, zodat je minder dure stroom moet afnemen van het net. Je woning wordt energiezuiniger, neemt toe in waarde en je elektriciteitsfactuur wordt lager.

Je geld op je dak leggen is sowieso beter dan het op de bank te zetten, waar het niets opbrengt.

Het heeft altijd zin om zonnepanelen te installeren. Met zonnepanelen voorzie je (deels) in je eigen energie, zodat je minder energie van het net moet afnemen. Je zal dus sowieso besparen op je energiefactuur én je draagt bij aan een beter milieu.

Het voordeel van de terugdraaiende, analoge, meter is inderdaad verdwenen. Dankzij die meter was het geen noodzaak om de zonne-energie te verbruiken op het moment dat ze werd opgewekt. Als er meer energie werd geproduceerd dan er werd verbruikt, dan draaide de meter achteruit, zodat deze meter kon worden beschouwd als een batterij.

Bij een nieuwe zonnepaneelinstallatie wordt er ook een nieuwe digitale of slimme meter geplaatst. De digitale meter draait niet terug, maar registreert digitaal de elektriciteit die je verbruikt en de stroom die je op het elektriciteitsnet zet, ook “injectie” genoemd. Voor je injectie op het net ontvang je via het nieuwe tariefsysteem een injectietarief. Dat is een vergoeding die je krijgt voor de stroom die jouw zonnepanelen opwekken, maar die je niet zelf verbruikt.

Het is echter voordeliger om zoveel mogelijk opgewekte zonne-energie zelf te gebruiken. In een thuisbatterij kan je je energie-overschot zelf bijhouden in plaats van naar het net te sturen.

De grootte van de zonnepaneelinstallatie (het aantal zonnepanelen) is afhankelijk van het elektriciteitsverbruik in jouw woning. Een van onze adviseurs komt bij jou ter plaatse om je dak, je elektrische installatie en het gemiddeld jaarlijks verbruik (in kWh) van je gezin te bekijken.

Een gemiddeld huishouden heeft zo'n 10 panelen nodig om het verbruik te dekken.

Wij maken steeds een offerte op maat van jouw woning en jouw situatie.

Een zuidelijke of zuidwestelijke oriëntatie wekt vooral energie op vanaf de middag.

Met een oost-west oriëntatie vangen de zonnepanelen gelijkmatiger zonne-energie op. Het proces start ’s morgens vroeger en eindigt ’s avonds later. De energiepiek op de middag is bovendien minder fel.

De beste opstelling is afhankelijk van jouw energiebehoefte gedurende de dag en uiteraard van de oriëntatie van jouw dak en de ligging van je woning.

Als je de zonnepanelen combineert met een thuisbatterij en slimme woning, vang je het nadeel van de middagpieken in een zuidelijke oriëntatie op.

'Black/white' panelen hebben over het algemeen een iets hoger rendement dan 'full black' panelen. De 'full black' panelen worden namelijk sneller warm en als de panelen erg warm zijn, heeft dit een ongunstig effect op de opbrengst.

'Full black' panelen ogen echter strakker en worden dan ook vaak gekozen vanuit esthetische overwegingen.

Een omvormer is onmisbaar bij de installatie van zonnepanelen. De panelen produceren namelijk gelijkstroom (DC), maar je huishoudelijke toestellen draaien op wisselstroom (AC). De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom en maakt de zonne-energie dus bruikbaar voor je woning.

Een hybride omvormer is een omvormer voor zonnepanelen en een omvormer voor de thuisbatterij in één.

Werk je met twee omvormers, dan gebeuren er meer omzettingen van de stroom: de omvormer voor de zonnepanelen geleidt de zonne-energie (DC) naar de woning (AC). De energie die niet meteen wordt verbruikt (AC), wordt door de omvormer voor de batterij opgeslagen (DC) tot het moment dat ze wel in huis nodig is (AC).

Een hybride omvormer geleidt de zonne-energie (DC) naar de plekken in huis waar stroom nodig is (AC). De energie die niet meteen nodig is, wordt door de omvormer rechtstreeks naar de batterij geleid (blijft DC).

Als je al een zonnepaneelinstallatie hebt, en je wenst een thuisbatterij te installeren, dan kunnen we de aanwezige omvormer vervangen door een hybride omvormer, of de bestaande installatie uitbreiden met een AC-gekoppelde thuisbatterij.

Standaard laden is de wagen inpluggen in het laadstation en de wagen start met laden.

Slimme laadpalen kunnen gestuurd worden en zijn daardoor energiezuiniger. Een slimme laadpaal:

- voorkomt overbelasting van je elektriciteitsnet door rekening te houden met je huishoudelijk verbruik (load balancing).

- houdt rekening met de beschikbare zonne-energie (dynamische load balancing / solar only).

- houdt een historiek bij van de laadsessies en genereert gegevens voor split-billing (via een app).

Er zijn laadpalen die werken op wisselstroom (AC) en er zijn laadpalen die werken op gelijkstroom (DC).

De batterij in je wagen kan enkel gelijkstroom (DC) opslaan. De stroom afkomstig van het elektriciteitsnet is wisselstroom (AC). In je elektrische wagen zit een omvormer die de wisselstroom van een AC-lader omzet naar gelijkstroom.

Bij een DC-lader zit de omvormer in de lader zelf. Dat betekent dat de stroom die binnenkomt in de wagen niet langs de omvormer van de wagen moet, maar rechtstreeks naar de batterij kan. Hierdoor verloopt het laden veel sneller en wordt een DC-lader ook wel snellader genoemd.

De meeste laadstations zijn AC-laders en zijn ideaal voor bij je thuis of bij bedrijven, omdat er meer tijd is om te laden. Afhankelijk van het vermogen van de laadpaal en het vermogen van de omvormer in de wagen, heeft een AC-lader een snelheid van 15 tot 90 km/u. DC-laders vind je vooral langs de autosnelwegen en op openbare plaatsen. De laadsnelheid van een snellader is gemiddeld 200 km/u, maar er zijn ook DC-laders die een batterij in een half uur tijd voor 80% opladen. In de toekomst zal de laadsnelheid alleen nog maar stijgen.

Aangezien een slimme woning erop gericht is om je zelf opgewekte energie optimaal te gebruiken, is de eerste vereiste dat je zonnepanelen hebt. Uiteraard kunnen de zonnepanelen en het systeem van de slimme woning ook gelijktijdig worden geïnstalleerd.

Daarnaast moet je beschikken over een internetverbinding, via kabel of wifi, voor de aansluiting van het EMS (energy management system, zijnde de sturing van de slimme woning).

Een thuisbatterij is niet vereist, maar helpt wel om de zelfconsumptie van je zonne-energie nog meer te verhogen.

Voor de installatie van een slimme woning maakt het niet uit of je een digitale (slimme) meter of analoge (terugdraaiende) meter hebt.

In een handige app op je smartphone kan je de acties van de slimme woning volgen.

Er wordt vooraf een advies gegeven over het tijdstip van het inschakelen van je grootverbruiksapparaten. Dit gebeurt op basis van de weersvoorspellingen, het beschikbare wattage en de verbruikersgeschiedenis.

Ben je het niet eens met de tijdstippen die je slimme woning adviseert, omdat je auto dringend moet worden geladen bijvoorbeeld, of omdat je nu meteen je kamer wil koelen met je airco, dan kan je uiteraard nog steeds zelf beslissen om je apparaten toch in te schakelen. Je kan ook aangeven dat je auto voor een bepaald tijdstip volledig geladen moet zijn. De slimme woning bekijkt dan het optimale laadproces binnen de grenzen van jouw wensen.

Ook als je een slimme woning hebt, is het zeker nog zinvol om een thuisbatterij te installeren. Zeker in de zomer kan de energie van je zonnepanelen namelijk nooit allemaal opgebruikt worden op het moment dat ze wordt opgewekt. Daardoor ga je altijd energie naar het net sturen, en ben je deze energie kwijt. Wanneer je dan wel weer veel energie nodig hebt, ga je betalende energie van het net moeten afnemen. Dit wordt vermeden met een thuisbatterij.

Daarnaast is een thuisbatterij ook zeer interessant om je sluimerverbruik op te vangen. Je zou verbaasd zijn als je wist hoeveel sluimerverbruik er is in je woning. Hiermee bedoelen we apparaten die (bijna) altijd aanstaan of op stand-by staan en bij elkaar opgeteld best wel veel energie verbruiken. Enkele voorbeelden: koelkasten, vriezers, wekkerradio, de digitale klokken op de oven en de microgolfoven, TV, internet-router, de thermostaat, de GSM-lader, buitenverlichting op sensoren, de alarminstallatie.

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

 • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
 • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
 • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPD staat voor Environmental Product Declaration, in het Nederlands ‘een milieuproductverklaring’.

Fabrikanten die een milieuboodschap op hun bouwproduct willen aanbrengen, moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en deze registreren in de EPD-databank. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieu-effecten van bouwproducten.

Een LCA geeft de milieu-impact van het product weer over de volledige levenscyclus ervan: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Met ons eigen isolatieproduct, Thermogran, hebben wij een EPD-certificaat behaald, en hiermee zijn wij een van de koplopers in onze sector op vlak van EPD.

www.environmentalproductdeclarations.eu

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf streeft Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.

Klimaatsystemen

Je kan bij ons terecht voor je totale vloeropbouw, ook de vloerverwarming. Dat is onze all-in-one service. Hierdoor heb je één aanspreekpunt voor je volledige vloeropbouw en worden de werken door ons op elkaar afgestemd, hetgeen je tijdswinst oplevert.

Wij leveren en plaatsen de verwarmingsbuizen in principe tot en met de collector.

Wat houdt de Isola-service bij het plaatsen van vloerverwarming in:

- we kijken welk type vloerverwarmingsbuis het best bij je project past.

- we leveren en plaatsten de vloerverwarmingsleidingen.

- we leveren en plaatsen een massieve vloerverwarmingsverdeler.

- we doen een druktest op de leidingen en verdelers om zeker te zijn dat het systeem waterdicht is.

Voor het comfort van onze klanten gaan we graag nog een stap verder: we kunnen ook je warmtepomp plaatsen.

Contacteer ons voor de bespreking van jouw project.

Absoluut, de moderne lucht/lucht warmtepompen kunnen zowel koude lucht als warme lucht genereren. Er wordt meer en meer gekozen voor airco om bij te warmen. Koeling is dan een pluspunt in de hete zomers. Verder bevatten de meeste airco’s ook nog andere praktische functionaliteiten zoals filteren en ontvochtigen.

Een airco-toestel heeft een horizontale en een verticale klep. Beiden kan je met de afstandsbediening fixeren in een bepaalde stand. Indien het airco-toestel in de hal vlak voor de slaapkamerdeur hangt, zal dit zeker effect hebben in de slaapkamer. Echt optimaal is het echter niet, gezien er veel capaciteit verloren zal gaan. Om de slaapkamer goed te koelen of te verwarmen, is het beter om het toestel in de kamer zelf te installeren.

Dat is mogelijk als er voldoende ruimte is boven de deur. Tussen het plafond en de bovenzijde van het airco-toestel moet er namelijk een ruimte van minstens 20 centimeter worden gelaten. Dit is noodzakelijk omdat er lucht wordt aangezogen via de filter die zich aan de bovenzijde van het toestel bevindt.

Indien de buitenunit van je airco op een plat dak of op de grond kan worden geplaatst, dan doen we dit op vloerbalken. Wordt de buitenunit opgehangen, dan bevestigen we deze met een muursteun. Op de plek waar de buitenunit komt te staan of hangen moet er een stroompunt aanwezig zijn om de buitenunit te voeden. Daarnaast is het belangrijk dat de buitenunit op een veilige en bereikbare plaats wordt geïnstalleerd.

Nee, enkel de buitenunit wordt aangesloten via een stroomkabel. De binnenunit krijgt stroom via een stuurkabel tussen de buitenunit en de binnenunit.

De airco-toestellen die op dit moment op de markt zijn hebben een zeer hoge energie-efficiëntie. Het verbruik is afhankelijk van het vermogen en het rendement van het toestel. Het vermogen dat je airco-toestel moet hebben, wordt berekend op basis van de oppervlakte van de ruimte die verwarmd/gekoeld moet worden. Er wordt hierbij tevens rekening gehouden met bijkomende factoren zoals het aantal en de oppervlakte van de ramen in de ruimte, de inval van de zon, in welke mate de ruimte geïsoleerd is, waar de airco geplaatst wordt, enzovoort.

Onze comfortmakers stellen je steeds een oplossing op maat voor.

Wil je een airco, maar vrees je voor het verbruik? Misschien is het plaatsen van (extra) zonnepanelen een optie. We bekijken het graag samen met jou.

Om bij een defect je garantie te kunnen inroepen, maar ook voor een goede werking van je airco en een lange levensduur van het toestel, is het belangrijk dat er jaarlijks een onderhoud wordt uitgevoerd.

We kijken of de filter eventueel dient te worden vervangen of gezuiverd, we controleren de werking van de ventilator, we kijken de leidingen en de afvoer na, we controleren de druk, kijken na of er geen lekken zijn en we testen de verschillende functionaliteiten van het toestel.

Dit probleem kan voorkomen wanneer er meerdere binnenunits op één buitenunit zijn aangesloten. Een buitenunit kan niet gelijktijdig een bepaalde binnenunit van warme lucht voorzien en een andere binnenunit van koude lucht. Als de binnenunits bijgevolg niet allemaal ofwel op verwarmen ofwel op koelen staan ingesteld, dan zal de buitenunit niet opstarten.

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

 • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
 • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
 • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPD staat voor Environmental Product Declaration, in het Nederlands ‘een milieuproductverklaring’.

Fabrikanten die een milieuboodschap op hun bouwproduct willen aanbrengen, moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en deze registreren in de EPD-databank. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieu-effecten van bouwproducten.

Een LCA geeft de milieu-impact van het product weer over de volledige levenscyclus ervan: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Met ons eigen isolatieproduct, Thermogran, hebben wij een EPD-certificaat behaald, en hiermee zijn wij een van de koplopers in onze sector op vlak van EPD.

www.environmentalproductdeclarations.eu

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf streeft Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.