Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord hieronder. Je kan het ook proberen met een trefwoord in de zoekbalk hierboven. Spreek je liever een van onze experts? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Vloerisolatie

Polyurethaan (Pur) is een veelvuldig gebruikt materiaal met bijzonder goede eigenschappen. Het is de basis van onze matrassen, onze schoenen, je douchegordijn, de kinderstoel en zelfs van medische instrumenten zoals verbandmiddelen en nieuwe hartkleppen.

Isola was een van de pioniers om Pur te gebruiken als isolatiemateriaal, meer bepaald voor vloeren, zoldervloeren en kruipkelders.

Onze PurePur behoort tot de vierde generatie gespoten polyurethaan. Deze polyurethaan is de meest milieuvriendelijke ter wereld, aangezien het meest belastende element, namelijk het blaasmiddel, dat de Pur doet schuimen, nu volledig bestaat uit een ecologisch gas.

Nee. Dankzij het doorgedreven onderzoek in het Isola-testlabo en door optimalisatie van onze machines en grondstoffen zal onze gespoten PurePur in je vloer niet verzakken.

Als Pur verzakt, dan is dit te wijten aan een van de volgende factoren:

- Minderwaardige basisgrondstoffen. Isola neemt haar basisgrondstoffen af bij wereldleiders zoals Plixxent, Covestro, Synthesia, Nestaan... en garandeert de allerhoogste kwaliteit.

- Slechte werfvoorbereiding. De ondergrond van de werf moet droog en vrij van stof zijn. Op die manier kan de Pur optimaal hechten en de hoogste eindsterkte behalen.

- Temperatuurschommelingen bij de plaatsing. Isola werkt enkel met volledig computergestuurde en gemonitorde vrachtwagens die de PurePur aanbrengen. Zo garanderen we een drievoudige check van de optimale temperaturen.

Om je een absolute garantie te bieden, nemen wij van al onze werven een staal die wij op druksterkte testen in ons labo. Wordt onze norm, die hoger ligt dan de wettelijke norm, niet behaald, dan doen wij de werken opnieuw. Dat is onze kwaliteitsgarantie.

Nee, wij produceren, leveren of plaatsen geen isolatieplaten, maar verkiezen PurePur. Dit is een gespoten polyurethaan die we bij jou op de werf (in-situ) aanbrengen en die, in vergelijking met isolatieplaten, volgende voordelen biedt:

- een grote energiebesparing: PurePur is de beste thermische isolatie op de markt

- 100% naadloos: de isolatielaag wordt rechtstreeks over en rondom leidingen aangebracht en heeft geen kans op lekken

- een langdurige kostenbesparing: wij garanderen de continuïteit van de isolatiewaarde

- bewezen kwaliteit: van elke werf nemen we een staal die we in ons eigen labo testen op druksterkte

- verhoogd wooncomfort: PurePur zorgt voor koelere zomers en warmere winters in huis

- een gunstige invloed op je EPB-norm: de dikte is vrij te bepalen en aanpasbaar naar jouw wens

- een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk: met één vrachtwagen vol PurePur vervoeren we evenveel isolatiemateriaal als met 80 vrachtwagens vol isolatieplaten. Met PurePur combineren we de componenten die de isolatie vormen namelijk pas op locatie. De basisgrondstoffen van PurePur zijn 80 keer compacter dan een isolatieplaat. Dit betekent uiteraard ook dat de CO2-uitstoot van het vervoeren van PurePur 80 keer minder is dan bij het vervoer van isolatieplaten.

Randisolatie is het isolatiemateriaal dat als kantstrook aan de randen van een ruimte of bouwelement aangebracht wordt om koudebruggen (thermische isolatie) of geluidsbruggen (akoestische isolatie) te vermijden, maar wordt ook toegepast bij vloerverwarming om de verwarmde dekvloer en afwerkvloer te laten uitzetten en krimpen zonder scheuren of barsten te geven (denk ook aan randisolatie rond kolommen en dergelijke).

Wanneer mag de randisolatie worden afgesneden?

Dit gebeurt het best na het vloeren en het invoegen van de vloer. Dit garandeert de beste akoestische isolatie.

Wij bieden drie verschillende producten als isolerende uitvullaag: Thermogran, PurePur en Thermo-Ultra. De keuze voor een bepaald product is afhankelijk van de noden van je bouwproject.

- PurePur is gespoten polyurethaan. Deze haalt nog steeds de beste thermische isolatiewaarden. Dit is de beste oplossing voor het gelijkvloers.

- Thermogran is een isolatiegranulaat op basis van upcycling. Het product werd door ons in huis ontwikkeld en is 100% ecologisch. Thermogran haalt zeer goede thermische isolatiewaarden en is ook akoestisch een grote meerwaarde. Dit is de beste oplossing voor de verdiepingen in huizen, appartementen en kantoorgebouwen.

- Thermo-ultra is een isolatiemortel met EPS-parels. Thermo-ultra heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, goede thermische isolatiewaarden en op vlak van akoestische isolatie een basiswaarde.

Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

De Lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de Lambda-waarde, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage Lambda-waarde altijd beter isoleren dan materialen met een hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

  • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
  • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
  • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPD staat voor Environmental Product Declaration, in het Nederlands ‘een milieuproductverklaring’.

Fabrikanten die een milieuboodschap op hun bouwproduct willen aanbrengen, moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en deze registreren in de EPD-databank. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieu-effecten van bouwproducten.

Een LCA geeft de milieu-impact van het product weer over de volledige levenscyclus ervan: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Met ons eigen isolatieproduct, Thermogran, hebben wij een EPD-certificaat behaald, en hiermee zijn wij een van de koplopers in onze sector op vlak van EPD.

www.environmentalproductdeclarations.eu

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf wil Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nastreven en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka en adviesbureau M-tech om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.

Vloerverwarming

Randisolatie is het isolatiemateriaal dat als kantstrook aan de randen van een ruimte of bouwelement aangebracht wordt om koudebruggen (thermische isolatie) of geluidsbruggen (akoestische isolatie) te vermijden, maar wordt ook toegepast bij vloerverwarming om de verwarmde dekvloer en afwerkvloer te laten uitzetten en krimpen zonder scheuren of barsten te geven (denk ook aan randisolatie rond kolommen en dergelijke).

Wanneer mag de randisolatie worden afgesneden?

Dit gebeurt het best na het vloeren en het invoegen van de vloer. Dit garandeert de beste akoestische isolatie.

Je kan bij ons terecht voor je totale vloeropbouw, ook de vloerverwarming. Dat is onze all-in-one service. Hierdoor heb je één aanspreekpunt voor je volledige vloeropbouw en worden de werken door ons op elkaar afgestemd, hetgeen je tijdswinst oplevert.

Wij leveren en plaatsen de verwarmingsbuizen in principe tot en met de collector.

Wat houdt de Isola-service bij het plaatsen van vloerverwarming in:

- we kijken welk type vloerverwarmingsbuis het best bij je project past

- we leveren en plaatsten de vloerverwarmingsleidingen

- we leveren en plaatsen een massieve vloerverwarmingsverdeler

- we doen een druktest op de leidingen en verdelers om zeker te zijn dat het systeem waterdicht is.

Voor het comfort van onze klanten gaan we graag nog een stap verder: we kunnen ook je verwarmingsketel, warmtepomp en/of sanitaire voorzieningen plaatsen.

Contacteer ons voor de bespreking van jouw project.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

  • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
  • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
  • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

Chape

De bovenste laag van je vloeropbouw wordt gevormd door je tegels. De dikte van deze laag (de tegels en de lijm samengeteld) is doorgaans 1,5 centimeter.

Onder de tegels zit de chape, al dan niet met vloerverwarming. Deze laag is tussen de 5 en de 8 centimeter dik.

Daaronder bevindt zich de vloerisolatie en de uitvulling. Volgens de huidige EPB-normen moet Pur 12 centimeter dik gespoten worden.

Je architect heeft overschot van gelijk om je dit af te raden.

De traditionele chapevezels die de voorbije twintig jaar op de markt waren, zijn inmiddels door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) uitvoerig onderzocht. Het onderzoek toont aan dat de vezels zich niet altijd optimaal verdelen over de massa van de chape en dat zorgt voor meer kans op breuken en scheuren. De vezels kunnen bovendien boven het oppervlak van de chape uitsteken en dat bemoeilijkt een perfecte afwerking van de vloer die op de chape moet komen.

Voor een optimaal chaperesultaat zijn er maar twee opties:

- een chape gewapend met netten

- onze BlueChape: deze is versterkt met een pasta op basis van Duremit. Deze verspreidt zich volledig en optimaal in de chapemengeling en is daarom ook goedgekeurd door het WTCB.

De eerste 5 dagen mag er absoluut niets op de chape komen. Veiligheidshalve raden wij aan om 8 dagen te wachten vooraleer de chape een eerste keer voorzichtig te bewandelen. Dit wil niet zeggen dat er stellingen of dergelijke op geplaatst mogen worden!

Voor de berekening van de volledige droogtijd van de chape hanteren we de volgende principes:

- voor de eerste 6 cm van de chape moet je 1 week droogtijd per centimeter in acht nemen

- voor elke extra centimeter boven de 6 cm moet je 2 weken droogtijd per centimeter voorzien

Wanneer de chape bijvoorbeeld 8 cm dik is, is de droogtijd bijgevolg 10 weken.

Komt er parket op de chape, dan is de droogtijd moeilijker te bepalen. In dat geval nemen we een staal van de chape (op diepte, niet aan de oppervlakte) om het vochtgehalte ervan te testen (carbuurmeting).

LCA staat voor levenscyclusanalyse, ook wel wieg-tot-graf analyse genoemd. De LCA is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus van dat product, dat wil zeggen: van de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport en het gebruik, tot de afvalverwerking.

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, een tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

TOTEM is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM werd gecreëerd:

  • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
  • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
  • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

In oktober 2020 werd de tool gekoppeld aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration). Daarnaast is er nog de ambitie om op langere termijn gegevens uit de EPD-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren en te evalueren.

www.totem-building.be

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er onder andere EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie en minimumaandeel hernieuwbare energie.

Voor de start van de bouwwerken moet je als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze moet vooraf een berekening maken aangaande de energienormen, hij/zij volgt de materiaal- en installatiekeuze op tijdens de werken, en stelt na de werken een EPB-aangifte op, die moet ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie maakt de verslaggever ook het Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC) op. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Is het E-peil aanzienlijk lager dan de norm? Dan kom je in aanmerking voor premies als beloning voor je energiezuinigheid.

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf wil Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen nastreven en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka en adviesbureau M-tech om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.

Tegels en parket

Randisolatie is het isolatiemateriaal dat als kantstrook aan de randen van een ruimte of bouwelement aangebracht wordt om koudebruggen (thermische isolatie) of geluidsbruggen (akoestische isolatie) te vermijden, maar wordt ook toegepast bij vloerverwarming om de verwarmde dekvloer en afwerkvloer te laten uitzetten en krimpen zonder scheuren of barsten te geven (denk ook aan randisolatie rond kolommen en dergelijke).

Wanneer mag de randisolatie worden afgesneden?

Dit gebeurt het best na het vloeren en het invoegen van de vloer. Dit garandeert de beste akoestische isolatie.

De eerste 5 dagen mag er absoluut niets op de chape komen. Veiligheidshalve raden wij aan om 8 dagen te wachten vooraleer de chape een eerste keer voorzichtig te bewandelen. Dit wil niet zeggen dat er stellingen of dergelijke op geplaatst mogen worden!

Voor de berekening van de volledige droogtijd van de chape hanteren we de volgende principes:

- voor de eerste 6 cm van de chape moet je 1 week droogtijd per centimeter in acht nemen

- voor elke extra centimeter boven de 6 cm moet je 2 weken droogtijd per centimeter voorzien

Wanneer de chape bijvoorbeeld 8 cm dik is, is de droogtijd bijgevolg 10 weken.

Komt er parket op de chape, dan is de droogtijd moeilijker te bepalen. In dat geval nemen we een staal van de chape (op diepte, niet aan de oppervlakte) om het vochtgehalte ervan te testen (carbuurmeting).