Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

In 2015 werden deze goals vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de milleniumdoelstellingen, die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren.

Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: bedrijven spelen hierin een grote rol. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, en ondernemingen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen.

Als klimaatbedrijf streeft Isola deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na en daarom onderschreven we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Gedurende een driejarig traject worden we begeleid door Voka om elk van deze doelstellingen concreet te integreren in onze onderneming.