Wat zijn de vereisten om het systeem van een slimme woning te installeren?

Aangezien een slimme woning erop gericht is om je zelf opgewekte energie optimaal te gebruiken, is de eerste vereiste dat je zonnepanelen hebt. Uiteraard kunnen de zonnepanelen en het systeem van de slimme woning ook gelijktijdig worden geïnstalleerd.

Daarnaast moet je beschikken over een internetverbinding, via kabel of wifi, voor de aansluiting van het EMS (energy management system, zijnde de sturing van de slimme woning).

Een thuisbatterij is niet vereist, maar helpt wel om de zelfconsumptie van je zonne-energie nog meer te verhogen.

Voor de installatie van een slimme woning maakt het niet uit of je een digitale (slimme) meter of analoge (terugdraaiende) meter hebt.