Wat is een hybride omvormer?

Een omvormer is onmisbaar bij de installatie van zonnepanelen. De panelen produceren namelijk gelijkstroom (DC), maar je huishoudelijke toestellen draaien op wisselstroom (AC). De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom en maakt de zonne-energie dus bruikbaar voor je woning.

Een hybride omvormer is een omvormer voor zonnepanelen en een omvormer voor de thuisbatterij in één.

Werk je met twee omvormers, dan gebeuren er meer omzettingen van de stroom: de omvormer voor de zonnepanelen geleidt de zonne-energie (DC) naar de woning (AC). De energie die niet meteen wordt verbruikt (AC), wordt door de omvormer voor de batterij opgeslagen (DC) tot het moment dat ze wel in huis nodig is (AC).

Een hybride omvormer geleidt de zonne-energie (DC) naar de plekken in huis waar stroom nodig is (AC). De energie die niet meteen nodig is, wordt door de omvormer rechtstreeks naar de batterij geleid (blijft DC).

Als je al een zonnepaneelinstallatie hebt, en je wenst een thuisbatterij te installeren, dan kunnen we de aanwezige omvormer vervangen door een hybride omvormer, of de bestaande installatie uitbreiden met een AC-gekoppelde thuisbatterij.