Is het gebruik van een flexibele tegellijm een goed alternatief voor ontkoppelingsmatten?

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het bouwproces is het voorkomen van spanning tussen de verschillende materialen van de vloeropbouw. Een ernstig gevolg van spanningen zijn scheuren in de tegels en/of voegen.

Bij een teveel aan spanning kunnen de tegels zelfs over de gehele oppervlakte loskomen. Je kan dit voorkomen door de ondergrond (de chape) te ontkoppelen van de vloerafwerking. Dit kan door het plaatsen van een ontkoppelingsmat, een elastische mat die geplaatst wordt tussen de chape en de tegels, of door te werken met een zeer flexibele tegellijm die zowel op de ondergrond als op de tegels gelijmd wordt.

Beide opties zijn perfect mogelijk mits correcte en professionele plaatsing. Bij de verlijming is het zeer belangrijk dat er een minimale lijmdikte van 5 mm gebruikt wordt en dat de buttering-floating methode wordt toegepast, waardoor de tegel volledig wordt voorzien van lijm.

Belangrijke aandachtspunten:

  1. In combinatie met vloerverwarming moeten de uitzettingsvoegen gerespecteerd worden. Er mag nooit een volle tegel over een uitzettingsvoeg geplaatst worden.
  2. Uitzettingsvoegen moeten met een silicone opgevuld worden, ze mogen niet ingewassen worden met voegsel.
  3. Vermijd een thermoshock bij het opstarten van de vloerverwarming. Het opwarmen van cementgebonden vloerlagen mag pas plaatsvinden na een een droogperiode van minimum 28 dagen. Vertrekkend vanaf de koude toestand wordt de vertrekwatertemperatuur manueel met stappen van 5 graden per 24 uur opgevoerd. Te snelle en te grote temperatuursveranderingen kunnen de vloer doen kromtrekken.