Hebben jullie de nodige attesten voor Thermogran?

Thermogran is reeds meer dan 25 jaar op de markt en heeft zijn kwaliteit bewezen. Daarnaast hebben we uiteraard de nodige attesten die de eigenschappen van het product aantonen:

  • Thermogran is opgenomen in de EPB-databank. De opname gebeurt op basis van een onderzoek door een neutrale controle-instelling, zoals het WTCB, en dient om de vier jaar vernieuwd te worden. Onze huidige EPB-erkenning is geldig tot april 2027.
  • Thermogran is opgenomen in de EPD-databank (Environmental Product Declaration). Deze opname gebeurt op basis van een LCA, levenscyclusanalyse van het product, die om de vijf jaar vernieuwd moet worden. Onze huidige EPD-erkenning is geldig tot april 2026.