Een vraag?

Contacteer één van onze experts

0800/62.502

Of laat je terugbellen

online

Support avatar

Wat is LCA?

Levenscyclusanalyse (LCA) van een product, ook wel Wieg tot graf analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Een LCA bekijkt de milieu-impact over de volledige levenscyclus van het product: van de productie tot de afvalfase.

site by yappa