Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Wat is een koudebrug?

Een koudebrug is een punt in de woning waar de isolatie onderbroken is, hierdoor ontsnapt er warmte. Het is dus vanzelfsprekend dat koudebruggen zoveel mogelijk vermeden moeten worden. 

Bovendien is dit meteen ook een typisch punt waar de condens aanwezig in de woning zich zal verzamelen en dit kan en zal leiden tot schimmelvorming.

 

Waar komen koudebruggen precies voor?

  • Als de vloer van een balkon in de gevel van het gebouw doorloopt
  • Bij de verbinding tussen een gevelmuur en een tussenmuur (de vloer op een verdieping van je woning)
  • Bij de kepers van het dak, als je de isolatie enkel tussen de kepers installeert
  • Maar ook ter hoogte van alle deuren, ramen of loggia's
  • Op plaatsen waar isolatie niet 100% naadloos is afgewerkt (bv. slecht aansluitende isolatieplaten)

Als je woning nog niet is geïsoleerd, zal het warmteverlies via koudebruggen slechts een klein percentage van het totale warmteverlies bedragen. Het warmteverlies via de muren van de woning is immers veel groter dan de warmte die verloren gaat via koudebruggen.

Eens je woning is geïsoleerd, moeten koudebruggen echter zeker vermeden worden: op dat moment hebben ze immers een hoog aandeel in het warmteverlies.

Risico van koudebruggen: Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming...

site by yappa