Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Waarom wordt een chape of cementgebonden dekvloer aangelegd?

De dekvloer wordt aangebracht op de draagvloeren van gewapend beton, of elk ander hard grondvlak, om een mooie, vlakke ondergrond te vormen waarop de vloerbedekking kan gelegd worden. (Vloertegels, natuursteen, parket, laminaatparket, kurk, linoleum of tapijt). Het afgewerkt bovenvlak van de dekvloer zal altijd lager liggen dan op het plan aangegeven afgewerkte vloerpeil (of 0-pas). Dit is logisch want de vloerafwerking (zoals je tegel) heeft ook een bepaalde dikte. 

Voorbeeld

Heb je 19 cm ruimte voor je vloeropbouw dan voorzien we:

  • 11 cm isolatie 
  • 6,5 cm chape/dekvloer
    • tussentotaal is dan (11 + 6,5) 17,5 cm van de 19 cm.
  • 1,5 cm is dan de hoogte nodig voor je tegel en de lijm om deze aan te brengen.

site by yappa