Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Wat is de U-waarde?

De U-waarde is de isolatiewaarde van een constructiedeel (bv.: dak, muur) en wordt uitgedrukt in W/m²K.

De U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U is het symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal.

site by yappa