Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Wat is de R-waarde?

Als je je woning wilt isoleren, heb je vast al gehoord van de R-waarde. Waar staat die nu precies voor?

De R-waarde wordt ook wel eens de warmteweerstand genoemd. Hoe groter de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde geeft dus de thermische prestatie van een isolatiemateriaal aan.

De warmteweerstand wordt uitgedrukt in m² K/W.

De R-waarde hangt af van twee parameters:

  • de thermische geleidbaarheid (λ)
  • de dikte van de laag (d, uitgedrukt in meter).

De R-waarde van een materiaal is dus R = d / λ.

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie: een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:

R = warmteweerstand in m2 K/W

d = dikte van het materiaal in m.

Λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een Λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

site by yappa