Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Waarom werd het K-peil afgevoerd?

Het ‘afgevoerde’ K-peil gaf de isolatiekwaliteit van een woning aan. Of een gebouw nu eigenlijk energie-efficiënt is wordt echter door meer dan de isolatie alleen bepaald. Zo geeft het K-peil niet weer hoeveel energie een gebouw nodig heeft om het te verwarmen of te koelen. Daarvoor was er tot eind vorig jaar de Netto Energie Behoefte (NEB), maar die werd dan weer niet beïnvloed door de isolatiewaarde van de gebouwschil. Begin 2018 werd dan ook het S-peil ingevoerd, als logische stap in de evolutie naar de eis om vanaf 2021 bijna-energieneutraal (BEN) te bouwen. Zeg maar met een peil dat rekening houdt met alle belangrijke parameters om dit neutraal vast te kunnen stellen.

Het is een ‘totaalscore’ van een gebouw want het S-peil geeft namelijk enerzijds de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde van de schil van een woning weer en bepaalt anderzijds hoeveel energie nodig zal zijn om de temperatuur in de woning op peil te houden.

site by yappa