Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Kan ik een boete krijgen als ik minder isoleer?

Ja, indien er bij het bouwen van een gebouw niet volledig wordt voldaan aan de energieprestatieregelgeving, kunnen er door de overheid administratieve boetes worden opgelegd. Deze boetes variëren van 1 tot 3 maal het bedrag dat uitgespaard werd door het niet voldoen aan de regelgeving.

De meest voorkomende redenen voor administratieve boetes zijn:

  • Te weinig isolatie in bepaalde delen van de gebouwschil waardoor de maximum U-waarde wordt overschreden. 
  • Het niet voorzien van een minimum verplicht ventilatiesysteem
  • Teveel ramen waardoor er oververhitting optreedt

site by yappa