22 april 2022

    Zes redenen om zonnepanelen te installeren

    Ondanks het verdwijnen van de terugdraaiende teller blijft de installatie van zonnepanelen een slimme investering. We lichten de belangrijkste voordelen toe.

    Web ISOLA 25102021 136

Begin vorig jaar kwamen zonnepanelen in een slecht daglicht omwille van de uitspraak van het Hof van Cassatie. Volgens de voorziene overgangsregeling in het decreet omtrent de digitale meters hadden gezinnen en kleine bedrijven met zonnepanelen gekeurd voor einde 2020, gedurende 15 jaar recht op de toepassing van de (virtueel) terugdraaiende teller, ook na de plaatsing van een digitale meter. In haar arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Hof van Cassatie deze overgangsregeling.

Het gevolg: geen virtueel terugdraaiende tellers meer vanaf 1 maart 2021, verlies van niet-gebruikte zonne-energie aan het net voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter en betaling van het gewone nettarief bij afname van het net. Een serieuze streep door de rekening dus.

En toch zijn er nog talrijke voordelen verbonden aan zonnepanelen. Het blijft een slimme investering voor de toekomst. We sommen de voornaamste redenen hieronder op.

1. Verlaagd btw-tarief van 6%

Sinds 1 april 2022 is het btw-tarief op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd van 21% naar 6%. Dit scheelt uiteraard een stuk in de totale prijs van je installatie.

Met deze maatregel wil de federale overheid particulieren stimuleren over te stappen op duurzame energie. Investeren in hernieuwbare energie wordt gezien als een renovatie of verbetering van de woning, waardoor het renovatietarief van 6% van toepassing is. Het verlaagde btw-tarief van 6 procent was al van toepassing voor woningen ouder dan 10 jaar, maar geldt nu dus ook voor woningen jonger dan 10 jaar en nieuwbouwwoningen. Deze maatregel geldt tot 31 december 2023.

De voorwaarden:

  • het gaat om een privé-woning
  • het leveren van de materialen en de werken worden uitgevoerd door een installateur
  • de installateur moet op de factuur uitdrukkelijk vermelden dat voldaan is aan de voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief

2. Eenmalige investeringspremie

In Vlaanderen voorziet netbeheerder Fluvius in een eenmalige investeringspremie voor particulieren en vennootschappen die zonnepanelen laten installeren.

De maatregel geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen (dus niet het vermogen van de omvormer). In 2021 en 2022 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. In 2023 is het maximumbedrag 750 euro, en in 2024 is dat 375 euro.

De voorwaarden voor het bekomen van deze premie vind je hier: https://www.vlaanderen.be/investeringspremie-van-de-netbeheerder-voor-zonnepanelen

We bekijken graag met jou of je voor de premie in aanmerking komt en bezorgen je al het nodige voor de aanvraag.

3. Stijgende energieprijzen

De prijzen van gas en elektriciteit zijn gemiddeld 36 procent gestegen ten opzicht van december 2021, nadat er in het najaar al een forse stijging was geweest. Gezinnen die de voorschotfacturen van hun energieleverancier ineens verdubbeld zien, zijn eerder regel dan uitzondering. Veel gezinnen zullen in het jaar 2022 maar liefst 2.000 euro meer betalen voor hun energie.

En het ziet er niet naar uit dat de prijzen snel zullen dalen.

Met zonnepanelen voorzie je in je eigen energie, en ben je minder afhankelijk van de dure netstroom. Je woning wordt energiezuiniger en je elektriciteitsfactuur wordt lager. Het is belangrijk dat je de energie van je zonnepanelen verbruikt op het moment dat ze wordt opgewekt. Als je je zonne-energie niet zelf gebruikt, en je hebt geen terugdraaiende teller meer, maar een nieuwe digitale meter, dan wordt je niet-gebruikte energie geïnjecteerd in het net. Hiervoor krijg je weliswaar een vergoeding (injectietarief), maar deze is uiteraard lager dan de stroom die je van het net moet afnemen wanneer je zonnepanelen geen of onvoldoende energie opwekken op momenten dat je stroom nodig hebt.

In een thuisbatterij kan je de overtollige zonne-energie opslaan voor later gebruik in plaats van af te staan aan het net. Optimaliseer je zelfverbruik nog meer door het ‘slim’ maken van je woning met een Energie Management Systeem.

4. Piekbelastingen door het capaciteitstarief

Alsof het nog niet erg genoeg is dat de energieprijzen de pan uit swingen, zal binnenkort het capaciteitstarief worden ingevoerd. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, gaat het gebruik van netstroom worden berekend volgens het gemiddelde van je gebruikspieken. Op dit moment word je distributienettarief gebaseerd op je totale verbruik in kilowattuur (kWh) en maakt het ongeveer één derde uit van je totale energiefactuur.

Zodra het capaciteitstarief van kracht is, zal je verbruik nog maar voor 20% meetellen. De andere 80% van de netkosten wordt berekend op basis van je verbruikspieken. Die verbruikspieken kan men alleen meten wanneer je over een digitale elektriciteitsmeter beschikt. Voor wie nog een analoge meter heeft, geldt een vaste bijdrage.

Hoe worden de netkosten berekend? De VREG kijkt elke maand naar je hoogste kwartierpiek in kilowatt (kW), geregistreerd door je digitale meter. Dit wordt je maandpiek genoemd. Gezien je als huishoudelijke verbruiker jaarlijks wordt afgerekend, wordt het gemiddelde genomen van je maandpieken van de laatste 12 maanden. Op basis daarvan wordt je effectieve netkost bepaald.

Het capaciteitstarief zou normaal vanaf 1 juli 2022 worden ingevoerd. Er gaan momenteel veel stemmen op vanuit de energiesector en het Vlaams Parlement om dit uit te stellen. Waarschijnlijk krijgen we dus nog even respijt, maar het zit er hoe dan ook in de nabije toekomst aan te komen.

Hierdoor wordt het nog belangrijker om je energieverbruik te spreiden en om zoveel mogelijk in je eigen energie te voorzien. Het gelijktijdig inschakelen van je laadpaal voor je elektrische wagen, je afwasmachine en je droger kan je energiefactuur flink doen pieken!

Met het capaciteitstarief in gedachten zijn zonnepanelen niet langer een nice to have maar een must!

5. Rendement van je investering

Eigenlijk is het heel simpel: het rendement van je geld op de bank? 0%.

Het rendement van je zonnepanelen? Dat hangt af van het vermogen van je installatie, je verbruik en de elektriciteitsprijs. Men spreekt over het algemeen van een financieel rendement van 5% over 25 jaar.

Wat we met zekerheid kunnen zeggen: met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur dankzij je zonnepanelen, is de investering momenteel terugverdiend in maximum 7 jaar tijd. Hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe korter die terugverdientijd wordt.

Zonnepanelen installeren is zonder twijfel een rendabele investering.

6. Bijdragen aan een schonere planeet

De voorgaande redenen waren hoofdzakelijk financieel en situeren zich op het niveau van je huishouden. Het laatste voordeel dat we benoemen is er één dat alle andere voordelen overstijgt: het behoud van een leefbare planeet.

We weten allemaal dat het niet goed gaat met onze aarde en dat het hoog tijd is om actie te ondernemen als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen schone lucht kunnen blijven inademen.

Wist je dat de helft van onze ecologische voetafdruk afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen? CO2 is een gas dat van nature in onze atmosfeer voorkomt, maar door het verbranden van fossiele brandstoffen hebben we te veel kooldioxide en andere broeikasgassen in onze atmosfeer. Omdat wij meer brandstoffen (zoals aardolie en aardgas) verbranden dan van nature voorkomen, dragen wij bij aan de opwarming van de aarde.

Daarom moeten we er werk van maken om fossiele brandstoffen te vervangen door natuurlijke energiebronnen zoals wind, waterkracht, de zon, de bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Bronnen die bovendien, in tegenstelling tot olie en gas, onuitputtelijk zijn.

Met de installatie van zonnepanelen zet je alvast een grote stap in de goede richting!

Hebben de vele voordelen je kunnen overtuigen?

Vraag je je af of je woning geschikt is voor de installatie van zonnepanelen? Er is altijd een mogelijkheid.

Zonnepanelen installeren is mogelijk op een plat dak, een zadeldak, een piramidedak. Installeren op leien of golfplaten vormt voor ons geen probleem. Onvoldoende plaats op je dak of een slecht georiënteerd dak? Zonnepanelen kunnen ook op de grond geïnstalleerd worden.

Voor de zonnepanelen zelf werken we met volgende merken: LG, Denim, Phono, Longi en Viessmann. Onze omvormers zijn Huawai, Solaredge, SMA en Growatt.

Ga je voor een totaalpakket met thuisbatterij, dan installeren we een batterij van Huawei, Growatt of BYD.

3 Goede gezondheid en welzijn
7 Betaalbare en duurzame energie
11 Duurzame steden en gemeenschappen
12 Verantwoorde consumptie en productie
13 Klimaatactie
14 Leven in het water
15 Leven op het land

Meer blogartikels

Climate Awards Stad Tongeren2023 136
27 oktober 2023

Isola wint Tongerse Climate Award 2023

Op donderdag 26 oktober mochten we de 3de Tongerse Climate Award in ontvangst nemen voor onze positieve impact op het leefmilieu in Tongeren.